Spodaj lahko preberete osebna pričevanja udeležencev in udeleženk seminarjev Avtentične komunikacije, večerov in individualnih konzultacij pod vodstvom Edmonda Cigale:

 

 

Podajanje vsebine kot to počne Edmond, mi je zelo všeč, ker je vzdušje sproščeno, lahko vprašam karkoli, tudi kar se mi zdi na prvi pogled nepomembno. Na vprašanja vedno odgovarja, kot da so si vsa enako pomembna in jih ne razvršča v kategorije kot pomembno, nepomembno, …in prav tako tudi tistega, ki sprašuje.
Zelo mi je bilo v pomoč, da mi je Edmond na začetku seminarja prisluhnil. Ker sem bila noseča čez rok in sem imela vsega dovolj, mi je veliko pomenilo, da mi je nekdo dal empatijo in razumel moje stanje. Prav zaradi tega sem lažje sledila seminarju in se tudi hitreje pomirila. – P.K.

***********

Srečanje mi je pomagalo obnoviti osnove NVCja ter priti v stik s sabo in s svojimi potrebami s pomočjo dancefloora in Edmonda v mojem konkretnem primeru.
Motilo me je to, da nisem vedela (mogoče, da sem tudi preslišala pri dajanju naodil) pri izvajanju vaje ali je potrebno na vsak način počakati na predajo svinčnika, ali lahko poslušalec tudi vmes prekine in preveri razumevanje.

S podajanjem vsebine sem bila zadovoljna, ker je Edmond vsakič na koncu preveril, če smog a razumeli oz. če ima še kdo kakšen komentar ali pa vprašanje. To mi daje občutek, dovoljenje, da lahko res na koncu, če mi ni kaj jasno, vprašam ali pa povem svoje videnje predavanega. In to karkoli, brez da bi bila jaz kot jaz ovrednotena, etiketirana. To vprašanje in preverjanje razumevanja mi daje tudi občutek, da je Edmondu mar, da vsebina v pravi obliki pride do nas.

Na seminarju sem se počutila zelo sproščeno in v stiku s sabo, posebej še po danceflooru. K moji izkušnji je pripomogel Edmond s preverjanjem razumevanja vsebine in z njegovo podporo ter izkušenostjo pri danceflooru. Hvala Edmond! – P.

***********

Vse znanje iz Edmondovih seminarjev se mi zdi zelo uporabno v vsakdanjem življenju, znanje iz seminarja o nenasilni komunikaciji pa bi v uporabnosti uvrstila v sam vrh. Seminar je zajemal po mojem mnenju vse potrebno, kar potrebuješ, da lahko začneš ta način komunikacije prenašati v vsakodnevno uporabo. Všeč mi je bilo, ker so bile vsebine poglobljene (čeprav sem že gledala videe Dr. Rosenberga in nekaj osnov poznala, je šlo na seminarju globje in sistematično, kar mi je odgovarjalo). Zelo dobro se mi je zdelo, da smo šli lahko vsak zase na svojem primeru skozi vse korake in tako sproti prenašali informacije v prakso. Prav tako mi je bilo všeč, da je Edmond uporabljal veliko primerov iz vsakdanjega živjlenja, saj tako podano snov lažje razumem in se mi bolj utisne v spomin. Skozi seminar sem vseskozi prepoznavala, kako se sama neizražam in kje vse delam napake pri svojih poskusih izražanja na NVC način. Po seminarju sem globje razumela faze v NVC izražanju in tako po mojem mnenju delala manj napak.

Najbolj blizu mi je bil del o samoempatiji, saj je bil točno to, kar potrebujem. Ker smo ga imeli na koncu, je po mojem mnenju malo zmanjkalo časa, da bi ta del dovolj dobro poglobili. Videla sem, da bi tukaj manjka in bi si želela, da bi v času seminarja izvedli kakšno vajo tudi iz tega.

Edmond je odgovoril na vsa moja vprašanja, najprej z razlago in potem s primerom, kar mi zelo odgovarja. Na vprašanja je odgovarjal sistematično in res smo imeli vsi priložnost, da dobimo svoje odgovore. Spominjam se, da sem najglobji odgovor dobila takrat, ko mi je odgovoril z vprašanjem in sem sama pobrskala za odgovori (vprašanje je bilo na temo potreb in sem sama našla globje potrebe). Način, ki meni daje možnost akcije mi odgovarja in Edmond je tega veliko uporabljal.

Na seminarju sem se počutila razumljena, sprejeta in enako pomembna od ostalih- lahko bi rekla, da sem bila sproščena, da. Da sem zavzela te občutke, je gotovo pripomoglo varno okolje katerega sem zaznavala ob tem, ko mi je Edmond na moja vprašanja pogosto dal najprej veliko empatije (v bistvu sem se počutila sprejeto in varno tudi, ko je empatijo dajal drugim). Zaznavala sem ga kot mirnega, umirjenega in tako sem se počutila tudi sama. Menim, da je ravno varnost tisto, kar mi je pomagalo, da sem se bolj odprla in bolj videla, kje in kaj počnem v svojem življenju. – A.G.

***********

Seminar oz. doprinos Edmonda na tem seminarju mi je pomagal pri poglabljanju znanja in ozaveščanju razumevanja kaj so potrebe in kaj strategije, kako vzpostaviti stik s seboj in delovati iz sebe, kaj se zgodi, če iščemo zadovoljitev potreb izven sebe. Spoznala sem, če se hočemo zares zavedati svojih potreb in biti v stiku s potrebami, je edina pot, da smo v stiku s svojim srcem, z življenjem v nas samih. Seminar oz. razlaga trenerja sta mi tudi pomagala razumeti, doživeti, spoznati kako lahko doživljamo kakšen dogodek, če smo v stiku sami s seboj, ali če nismo. Imela sem tudi priliko ozavestiti razliko, kadar nismo v stiku s tem življenjem v sebi in smo v stiku z našim umom, ker sam um je strategija, in dokler se ukvarjamo s strategijami, imamo probleme, v našem srcu pa ne čutimo miru. Sedaj vidim oz. poglobljeno sem spoznala, kako pomemben je stik s seboj, poglabljanje realnosti, prevzemanje odgovornosti za sebe, za svoja dejanja in se vsega tega tudi zavedati, čim večkrat, vedno večkrat, saj je pomembno, da govorimo iz sebe, o samem sebi, glede na stanje našega zavedanja.

Edmondov način podajanja je odprt, preprost, razumljiv, empatičen, natančen, na seminarju je prisotna sproščenost, za kar poskrbi tudi sam. Vedno vsem oziroma posamezniku prisluhne in odgovori na vprašanja. Kadar sem v dvomu glede razumevanja podane tematike, vedno prisluhne in mi pomaga pri razsvetljevanju mojih spoznanj, vprašanj, dvomov, pomaga mi stopiti na pot, da poglobim realnost z ozaveščanjem mojih potreb in strategij. Vso teorijo podkrepi še s primeri za lažje razumevanje.

Edmond predavanja podaja na sproščen način, na seminarju vlada sproščeno vzdušje, odprto, njegova razlaga je jasna in tudi ves čas nas s svojimi vprašanji spodbuja k razumevanju podane tematike. Sama imam občutek, da sem videna in slišana. Na tem seminarju sem dobila nove poglobljene uvide v svojem življenju in k temu je pripomogel tudi trener, saj mu vprašanja lahko postavljamo svobodno, odprto. Edmond sam ves čas skrbi, da nam je snov razumljiva, na vprašanja vedno dobimo odgovore, vedno nas vpraša, če smo dobili odgovor na svoja vprašanja. – O. P.

***********

Poleg podajanja znanja, vsebine metode NVC-ja je bilo na današnjem seminarju poskrbljeno tudi za veliko izkustvenega učenja, kar me je zelo pritegnilo.
Delo je potekalo tudi v skupinah. Veliko je bilo priložnosti za izražanje, sodelovanje. Na seminarju sem poglobila realnost ozaveščanja in soočanja s svojimi občutki in potrebami. Naučila sem se ločevati kaj so potrebe in kaj strategije, ki jih uporabljam za izpolnjevanje svoih potreb. Dotaknili smo se (ne)učinkovitosti strategij v vsakdanjem življenju. In zakaj je temu tako. K mojem osebnostnem napredku je pripomoglo spoznanje, da potrebe niso primankljaj, temveč zgolj še neizraženo, neizživeto življenje v meni.

Zelo me je pritegnil način izvajanja seminarja, ker je usmerjen v praktično uporabnost. Notranje me obogati, da pridobljena znanja in veščine iz seminarja, lahko takoj uporabljam v vsakdanjem delovanju in medsebojnih odnosih, tako v partnerskem, kot pri vzgoji otrok, prijateljskih in sorodstvenih pa tudi pri poslovnih.

Seminar bi lahko popestrili recimo s predvajanjem (krajšega) posnetka iz nabora Rosenbergovih filmčkov o metodi NVC-ja.

Doprinos trenerja g. Cigaleta na tem seminarju je bila vsekakor njegova iskrenost, sproščenost in preprostost. Všeč mi je bilo, da se ni poskušal ogniti tudi osebnim vprašanjem. Vsebinske odgovore na naša vprašanja, je podkrepil s primeri iz svojega življenja. Svoje izkušnje nam je podajal tudi na duhovit način.

Z načinom podajanja vsebine s strani trenerja g. Cigaleta sem bila zelo zadovoljna.
Na moja vprašanja se je odzival spontano, iskreno. Počutila sem se slišano in razumljeno. Odgovore na moja vprašanja je ponudil tudi s primeri iz svoje prakse. Kot slušateljici mi je bilo omogočen prostor. S trenerjem sem se počutila povezano, v stiku.

G. Cigale je vsakič znotraj komunikacije preverjal, ali imam občutek razumljenosti, ter ali sem dobila odgovor na svoje vprašanje. Za moja vprašanja in komentarje si je vzel čas.

Znotraj skupine sem se počutila varno in sproščeno.

Na seminarju sem bila presenetljivo sproščena, celo radostna. Ni mi bilo nerodno pred skupino, (neznanci), govoriti o svojih trenutnih pristnih občutkih, hrepenenjih. Izkustveni način učenja mi je na seminarju omogočil, da sem prišla v stik s svojimi globljimi občutki in potrebami . Zelo učinkovito delovanje je name imela vaja kinestetičnega prepoznavanja občutkov na telesu.
– G.K.

***********

Tema nenasilnega komuniciranja mi je vedno zanimiva, saj ne glede na to, kolikokrat sem jo že slišala, vedno najdem kaj novega oz. se mi sproži novo spoznanje. Pomembno se mi zdi tudi to, da imamo slušatelji možnost na seminarju vaditi nenasilno, empatično komuniciranje.
Trenutno sem osredotočena na prepoznavanje občutkov in potreb v sebi. Vaja “self-dance”, ki smo jo delali na seminarju, se mi zdi odličen pripomoček za to. Mislim, da bom z njeno pomočjo lažje prepoznala svoje občutke in potrebe v sebi v neki situaciji.

Vsebina je bila podana na zanimiv, dinamičen in življenjski način. Všeč so mi bili konkretni primeri iz življenja, saj le tako lahko slušatelji povežemo na seminarju povedano z našimi vsakodnevnimi izkušnjami. Pri Edmondu cenim to, da si je za vsako vprašanje vzel čas in se potrudil, da je nanj odgovoril tako, da je slušatelj v resnici razumel odgovor. Všeč mi je bilo tudi, da je seminar potekal interaktivno – Edmond nam je s svojo odprtostjo in stikom z nami dopuščal sodelovanje, komentarje in vprašanja v zvezi s predavano tematiko, kar je naredilo predavanje bolj življenjsko.

Na seminarju sem se počjutila zelo sproščeno/udobno in v stiku, kar je Edmond po mojem mnenju “dosegel” s svojo odprtostjo, dostopnostjo in sodelovanjem z nami slušatelji ter željo in trudom, da slušatelji “odnesemo” s seminarja kar največ. – S.G.