Inštitut Transpersonalne Psihologije

 

Inštitut Transpersonalne Psihologije (ITP) je nevladna in neodvisna zasebna organizacija, ki nudi napredna usposabljanja in programe izobraževanja transpersonalne terapije, avtentične komunikacije, klinične ter transpersonalne hipnoterapije in komplementarnih načinov nudenja podpore z glavnim poudarkom na pragmatičnosti in uporabnosti pridobljenega znanja v realnem življenju.

Naši predmetniki usposabljanja so pragmatično usmerjeni.

 

Naša vizija je jasna:

Ostati vidna organizacija v Sloveniji, ki nudi napredna strokovna izobraževanja ter usposabljanja in pragmatično usmerjene programe. Našo prihodnost vidimo v širjenju storitev v tujino v obliki možnosti študija v formatu e-learninga na daljavo.

 

Poslanstvo ITP je večplastno:

 • predstavitev moderne, napredne transpersonalne terapije širši javnosti,
 • znanstvena utemeljitev višjih, nadosebnih stanj zavesti (t.i. stanje Enosti ali transpersonalni Jaz) ter predstavitev uporabnosti teh stanj zavesti v vsakdanjem življenju in v terapiji,
 • raziskovanje in aplikacije višjih stanj zavesti v poslovni sferi, športu, zdravstvu ter terapiji,
 • nudenje naprednih izobraževalnih programov transpersonalne psihologije in terapije,
 • organiziranje profesionalnih in akreditiranih seminarjev hipnoze, klinične ter transpersonalne hipnoterapije,
 • organiziranje seminarjev in osebnih treningov empirične znanosti telesne komunikacije (body language),
 • organiziranje izkustvenih Programov učenja Avtentične komunikacije (uradno NVC) ter
 • strokovno sodelovanje s kompatibilnimi ustanovami v Sloveniji ter po svetu.

 

 

Podatki o pravni osebi:

 • Firma: Inštitut Transpersonalne Psihologije, zasebni izobraževalni in raziskovalni zavod
 • Skrajšana firma: Inštitut Transpersonalne Psihologije
 • Matična št.: 3662144000
 • Davčna št.: 35734078
 • Poslovni naslov: Vojkova ulica 3, 6210 Sežana
 • TRR Inštituta: SI56 6100 0000 9905 502, Banka Del. Hran., BIC: HDELSI22, koda za nakazila: SCVE.

Povezava na Ajpes, iPRS >>