“Life-Enriching Education:
an education that prepares children to learn throughout their lives, relate well to others, and themselves, be creative, flexible, and venturesome, and have empathy not only for their immediate kin but for all of humankind.”
– Marshall Rosenberg, PhD

Izobraževanje je seveda izredno širok pojem in obstajajo različni pristopi in načini izobraževanja. Citat zgoraj sicer cilja na izobraževanje otrok, vendar so, po našem mnenju, lahko podobni sistemi izobraževanja prav tako dobrodošli in koristni tudi za mladostnike in odrasle ljudi.

No, spodaj smo izpostavili glavne lastnosti našega pristopa.

Izobraževanje glede Avtentične komunikacije (AK), ki vam ga nudimo v okviru Inštituta Trans. Psih., torej integrira naslednje kvalitete:

 • Pragmatičnost.
  Teorija je seveda pomembna komponenta procesa učenja in prav je tako. Na naših seminarjih pa dajemo odločen poudarek na praktični aplikaciji pridobljenega teoretičnega znanja.
 • Empirični pristop.
  Empirični oz izkustveni pristop je tisto, kar je samo bistvo naših seminarjev AK in izkušnje pridobljene na seminarjih lahko tako lažje integriramo/te v vsakdanje življenje.
 • Poglabljanje realnosti.
  Poglabljanje zavedanja svojih lastnih notranjih potencialov, kvalitet in talentov je na naših seminarjih zelo zelo zelo zelo zelo zelo pomembno. Nudimo okolje in atmosfero, v kateri se lahko recimo prevzemanje odgovornosti zase in tako tudi poglabljanje realnosti res zgodi.
 • Integracija v vsakdanje življenje.
  Povezava med obravnavano tematiko in vsakdanjim življenjem je na naših seminarjih vedno zelo prezentna in živa – naš namen je doprinesti k vaši dobrobiti ne zgolj na seminarjih, temveč predvsem v vašem vsakdanjem življenju (odnosih, službi, intimi, pri vzgoji, v prostem času itd…).
 • Strokovno vodstvo.
  Radi imamo pragmatičnost in integracijo pridobljenega znanja v življenje, istočasno pa nam je pomembna tudi strokovnost. Tako se na naših seminarjih radi opremo tudi na znanstveno utemeljena dejstva iz kognitivne nevroznanosti, nevrobiologije ter tudi na izkustveno preverljive smernice iz humanistične ter transpersonalne psihologije.
 • Sproščenost, smeh, dobra volja.
  Naši seminarji niso smrtno resni ali obremenjeni s težo recimo pričakovanj, pravili “spodobnega” vedenja in do sekunde natančne strukture, recimo.
  Tako ste lahko na naših seminarjih točno to, kar ste doma ali v prostem času, če tako izberete. Celo vabljeni ste, da ste sproščeni in se svobodno izražate.
  V praksi to pomeni, da se vsakdo lahko izraža, v kateri koli obliki (tablični računalniki, laptop-i, pametni telefoni in uporaba le-teh, pijača, sedenje na tleh, gibanje med predavanji ipd. – vse to je na naših seminarjih sprejemljivo). Podpiramo, spoštujemo in spodbujamo svobodo izbire.
  Iz našega vidika je avtentičnost res nekaj pomembnega in naši seminarji so namenjeni odkrivanju in izražanju notranje svobode v vseh oblikah (sprejemljivih za celotno skupino, seveda).
 • Mehkoba, prostor za spremembe.
  Napredek se lahko, po naših izkušnjah, manifestira na podlagi odprtosti, sprejemanja in izbire. In iz tega naslova so naši seminarji, poleg zgoraj navedenega, polni tudi odprtosti in sprejemanja trenutnega stanja posameznikov. Počasi, postopoma in mehko – napredek se pokaže prav kmalu.

Naš namen v okviru Programa in šole Avtentične oz nenasilne komunikacije (in tudi pri ostalih programih izobraževanj in usposabljanj pod okriljem Inštituta Trans. Psih.) je torej doprinesti našim slušateljem, da sami v svojem ritmu ozavestijo, občutijo in aktualizirajo lastnosti Srca in Zavesti, ki so morda vselej že prisotne v njih. V bistvu ciljamo na postopni proces samo-spoznanja in razvoja zavesti na podlagi Živosti v srcih.

In to bi radi dosegli z obilo prakse, vaj in sodelovanja ter plesa po ritmu glasbe v srcih slušateljev/ic.

Seminarje Integralne Avtentične komunikacije izvajamo le v okviru Akademije TCT.