Biti resnično prisoten sam s seboj, kaj šele v odnosu z drugimi, je bilo zame kar precej časa  velik izziv (in včasih še vedno je, če sem iskren). Iz prisotnosti oz t.i. stika s seboj in z drugimi so me venomer napeljevale moje lastne disharmonične misli in čustvena stanja, katera niti sam nisem zares razumel.

V tem kontekstu pomeni zame prisotnost oz stik jasno zavedanje svoje trenutne globlje realnosti (notranja hrepenenja, potenciali oz potrebe) in trenutne občutke in strategije oz delovanja IN seveda tudi spontano in lahkotno zavedanje trenutnega življenja v drugih.

NVC (sistem nenasilne oz avtentične  komunikacije) mi je pri vzpostavljanju in vzdrževanju prisotnosti oz stika po izbiri precej pomagal, morda niti ne toliko pri doseganju in življenju iz sebe, avtentično in pristno (to sem poznal že od prej), temveč bolj s strukturo in jasnostjo.

Namreč, v sistemu NVC-ja imamo lepo in jasno pregledno kaj lahko pripomore k prisotnosti in stiku in kaj ne. Celoten sistem NVC-ja je, kot ga trenutno sam zaznavam, mogočna pot prav do avtentičnosti oz pristnosti in s tem prisotnosti.

In, iz mojega trenutnega vidika, je zame povsem nemogoče biti res prisoten in pristen ob recimo igranju takih in drugačnih vlog (terapevta, očeta, prijatelja, recimo). Naučiti se prisotnosti in pristnosti je, zame, enostavno nemogoče. Kar lahko pomaga je ozaveščanje tistega dela sebe, ki je po čisti vesti v srcu res pristen. Ni ga potrebno na novo ustvarjati, graditi ali pridobiti. Pristnost je že po definiciji človeške zavesti prisotna v srcih nas vseh, po mojih opažanjih.

Vsakdo izmed nas je, iz mojega vidika, globoko v sebi že pristen, resničen in povsem v redu. In struktura NVC-ja (razmejevanje delovanja/strategij od občutkov in le-teh tudi od notranjih hrepenenj/potreb in seveda tudi življenje in izražanje teh notranjih potencialov oz potreb) mi pri tem res ogromno doda in pripomore.

Iz nivoja zavesti Avtentičnosti (oz Centuarja, po Wilberju), biti prisoten v sebi trenutno zame pomeni biti to kar sem, iz trenutka v trenutek, živ, žalosten, jezen, sproščen, hladen, odprt – kar koli je pač trenutno živo v meni, ne glede na pričakovanja drugih, recimo. Trenutno dojemanje je precej obarvano z individualizacijo, očitno. Iz mojega vidika je individualizacija precej pomembna lastnost, ki eventualno lahko vodi do resnične avtentičnosti.

In biti prisoten v odnosu z drugimi zame trenutno pomeni zavedati se svoje globlje realnosti in biti odprt in sprejemljiv tudi na globljo realnost pri drugih…
…daleč onstran pričakovanj, iskanja pozornosti in potrditev, moledovanja za ljubeznijo in onstran priučenih, privzgojenih in od socialnih struktur privzetih vlog in mask, torej.

Enostavno.

“True skill comes without any effort.” – Li Mu Bai

 

– Edmond C.