Integral awareness mandala2Integralni oz celostni pristop k osebnostnemu in duhovnemu razvoju je zame res izredno izredno pomemben. Že sam okvir Integralnega dojemanja veliko doprinese k razumevanju samega sebe in tudi drugih.

Wilberjeva preglednica stanj zavesti recimo, mi pomaga ohranjati pregled nad dogajanjem v moji lastni notranji psihični dinamiki. In to mi prinaša mir in jasnost.

No, grafika oz mandala (v Vedski in tudi Budistični književnosti mandala predstavlja vesolje ali aspekt manifestacije) na levi pa predstavlja Integralno Zavedanje paradigme, ki jo poznamo iz sistema NVC-ja oz nenasilne komunikacije.

Inspiracija je prišla sicer iz notranjosti, zunanji vpliv pa je prišel od Roberta Gonzalesa in t.i. dance floora.

Poglejmo kaj mandala zgoraj prikazuje:

 • Rdeča pika v sredini.
  To je Kavzalni jaz, Izvor vsega, ki je identičen z Dušo, pravim Jazom. Jaz Sem.
  Nivo Zavesti Duše, povsem transpersonalen, nadoseben, neoseben, nemanifestiran.
  Kavzalni nivo po Wilberju.
 • Prvi krog – preliva se bela in viola barva.
  Bela barva predstavlja čisto zavest, Zavedanje stvari takih, kot so. Popolni potencial, vseprisotnost. Ta Zavest je nam vsem skupna.
  Viola barva predstavlja manifestirane lastnosti Čiste zavesti, katerim v NVC paradigmi pravimo potrebe; jaz jih rad poimenujem potenciali ali kvalitete Duše.
  Iz Integralnega oz celostnega vidika te potrebe NISO deficiti ampak sijejo v polni luči Čiste zavesti in so povsem neodvisne od misli, občutkov in telesa in strategij.
  In to so lahko Moč, Volja, Modrost in tudi Ljubezen, Svoboda, Ranljivost itd…
  Še vedno nivo Duše, transpersonalen a na tem nivoju že oseben, manifestiran. Subtilni nivo, torej.
 • Drugi krog – preliva se bela in modra barva.
  Bela barva še vedno predstavlja Zavedanje, modra barva je Nameravanje oblečeno v mental, abstraktni mental. Kapacitete tega dela naše celovitosti uporabljamo pri razumevanju mandale prav sedaj. Modra barva tudi ponazarja mentalne konstrukte, katere uporabljamo pri formiranju novih strategij – vselej v skladu z našo Voljo iz Namenom.
  Nivo intuicije in abstraktnega mentala.
  Zgornji del Centuarja oz Avtentičnega nivoja.
 • Tretji krog – preliva se rumena in oranžna barva.
  Rumeno-oranžna barva ponazarja naša čustvena stanja. Bela barva Čiste zavesti se je na tem nivoju transformirala v rumeno. Čustva seveda vselej izvirajo iz globine naše psihe, so vedno zgolj posledica življenja in zavedanja (ali ne-zavedanja in ne-življenja) notranjih kvalitet in potencialov (potreb), in nimajo z okolico in drugimi nobene vzročno posledične povezave.
  Nivo konkretnega mentala in astrala. Avtentični in Mentalni nivo.
 • Četrti krog – izmenični rdeči in modri trikotniki.
  Ta krog ponazarja mentalno-čustvene konstrukte, katerim v NVC žargonu pravimo Šakali. To so razdiralni načini dojemanja sebe/drugih: trikotniki obrnjeni proti centru mandale – Šakali z ušesi nazaj ter trikotniki obrnjeni proti okolju in drugim – Šakali z ušesi naprej.
  Nivo konkretnega mantala. Čisti Mentalni novi, ni stika, ni Avtentičnosti.
 • Peti krog – bele barve.
  Ta krog predstavlja okolje, svet in druge. Ta navidezna zunanja realnost je povsem identična z najglobljo Realnostjo v globinah zavesti – Kavzalni nivo.
 • Zelene razvejane linije.
  To so naše aktivnosti oz t.i. strategije, s katerimi se lahko omejujemo in vežemo na pojavni svet upajoč, da nam bodo vendarle nekoč zadovoljile notranje potrebe. Vse strategije izvirajo v Čisti zavesti, usmerja pa jih Namera. Na mandali jih je prikazanih pet, ker materialna dejanja sestavlja pet elementov: voda, zrak, ogenj, zemlja in eter.
 • Šesti krog – vijolični krog.
  Ta krog ponazarja našo Namero, ki obsega vse, kar je v naših življenjih. Opazili boste, da je vse znotraj tega obroča, te temeljne Namere. To ponazarja našo subjektivno neodvisnost in popolno svobodo izbire – v naših subjektivnih življenjih imamo točno to (od potreb, namere, čustev, misli, strategij), kar smo aktivno vanje postavili sami ali pasivno pustili, da to store drugi in okolica in/ali posledice prejšnjih dejanj.

🙂

Bi morda želeli izkusiti zgoraj opisane nivoje Zavedanja?

Vabimo vas na coaching in trening v živo! Podrobnosti in prijave >>